Saniskill en Revink sluiten de cirkel.

.Ssamenwerking draagt bij aan de circulaire economie.

Saniskill is trots om deel te nemen aan het ReVink programma van Vink Kunststoffen uit Didam. Het programma richt zich op het ontwikkelen van een volledige cirkel in de productie en levering van kunststoffen. Door samen te werken met klanten en leveranciers streven we naar een duurzaam en efficiënt proces. Een groener en beter milieu voor iedereen.

Veel Europese bedrijven in de kunststofrecycling missen de kans om de waarde van restmaterialen te behouden. Dat resulteert in verlies van waardevolle grondstoffen en toepassing voor laagwaardige producten. Het ReVink programma onderscheidt zich door samen te werken met producenten van eindproducten en streeft altijd naar waarde behoud van de materialen.

Het productieproces voor PVC-schuim omvat een aantal cruciale stappen: verzamelen en inspecteren van de grondstoffen, vermalen tot fijn poeder, microniseren tot een werkbare materiaal en tenslotte, het produceren van PVC-schuim platen of folie.

ReVink recycling van afvalstukken, circulaire economie

Saniskill is de samenwerking met Revink aangegaan om restmaterialen in Nederland te recyclen en te transformeren in hoogwaardige producten. Ons doel is om een circulair proces te creëren dat een bijdrage levert aan een duurzame toekomst.